Elektrická požární signalizace, detekce hořlavých plynů a kysličníku uhličitého

Elektrická požární signalizace je nedílnou součástí systému protipožární ochrany objektů. Slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru a k předání informace o vzniku požáru.

Instaluje se:

  1. LIBOVOLNĚ tehdy, je-li to přání vlastníka objektu
  2. POVINNĚ tam, kde je to vyžadováno na základě požárně-bezpečnostního řešení stavby

EPS jako volitelná součást stávajícího, nebo nově budovaného poplachového a zabezpečovacího tísňového systému (PZTS, EZS) Vašeho domu, nebo Vaší firmy.

Pokud ve Vašem domě již používáte zabezpečovací systém, například Jablotron, je možné jej dodatečně doplnit detektorem například JA 150 ST, pro ústředny Jablotron 100. Tímto způsobem, při použití bezdrátových detektorů, lze Váš systém doplnit prakticky libovolně, bez zásahu do interiéru a nákladného zapravování omítek.

Toto řešení je vhodné např. pro kotelny rodinných domů, sklady paliva, kůlny, garáže a dílny a laboratoře, které nemáte pod trvalou přímou kontrolou a mohlo by tam hrozit nebezpečí požáru.

V těchto typech instalací je možné požít detektorů hořlavých plynů JA-180G, oxidu uhličitého CO2, nebo zápalvového senzoru

EPS vybudovaná jako ucelený systém dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, dle Vyhlášky č. 246/2006 Sb

V těchto případech již naprosto nezáleží na vůli investora, ale na dokumentu zvaném „požárně bezpečností řešení“ zpracovaném dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. To musí být zpracováno osobou oprávněnou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. Pro vybudování systému EPS se zhotovuje projektová dokumentace stavby. Ta obsahuje kromě elektrické požární signalizace (EPS), také návaznosti dalších zařízení jakými jsou např. stabilní odvětrávací zařízení (SOZ), klíčový trezor požární ochrany (KTPO), zařízení dálkového přenosu (ZDP) a podobně.